یک ملت مستقل جدید و واقعاً مستقل: بوریس جانسون از توافق نامه تجارت پس از Brexit استقبال می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsوی با بیان اینکه “ما کنترل تمام جزئیات مقررات خود را دوباره بدست آورده ایم” ، از انگلیسی ها خواست “به وسعت این لحظه پی ببرند و از آن نهایت استفاده را ببرند.”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>