یک بیماری مرموز صدها نفر را در جنوب هند بستری کرده استمقامات در الورو ، هند ، در حال بررسی شیوع یک بیماری مرموز هستند که باعث سرگیجه و حالت تهوع می شود و منجر به صدها نفر برای درمان در بیمارستان می شود.


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
ناآرامی های كاپیتول خواستار آرامش دولت های خارجی شده است

دیدگاهتان را بنویسید