یک بیماری مرموز صدها نفر را در جنوب هند بستری کرده است

دسته‌بندی نشده | No commentsمقامات در الورو ، هند ، در حال بررسی شیوع یک بیماری مرموز هستند که باعث سرگیجه و حالت تهوع می شود و منجر به صدها نفر برای درمان در بیمارستان می شود.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>