یک برنامه آزمایشی آزمایشی خلبانان لیورپول در کل شهر

دسته‌بندی نشده | No commentsمقامات با آزمایش کافی Covid-19 نیروها را به لیورپول اعزام کردند تا هر 5 روز یکبار به هر ساکن ارائه دهند. شهردار امیدوار است که این برنامه به کاهش میزان عفونت ویروس کرونا کمک کند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>