کشورهای جهان خسارات کوید را در کریسمس به یاد می آورند

دسته‌بندی نشده | No commentsدر طی همه گیری ، کشورهای جهان پیام های عشق و امید را به همه مبتلایان به بیماری همه گیر منتشر می کنند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>