چین اقدامات مهمی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در هبی انجام می دهد

دسته‌بندی نشده | No comments



حدود 11 میلیون نفر در مرکز استان شیجیازژوانگ حبس شده اند ، و قطع ارتباطات حمل و نقل وجود دارد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>