چند نفر در اثر شخم زدن عابران پیاده در تریر آلمان جان خود را از دست دادند

دسته‌بندی نشده | No commentsشهردار ولفرام لایب پرسید: “چگونه می توان ایده رانندگی در مرکز تریر و کشتن مردم را به دست آورد؟”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>