پوتین واکسن Covid روسیه را ستود و گفت هنوز آن را دریافت نکرده است

دسته‌بندی نشده | No commentsولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، واکسن Covid-19 روسیه را تحسین کرد ، اما گفت که او هنوز آن را دریافت نکرده است زیرا او از گروه سنی توصیه شده که برای واکسیناسیون تأیید شده است ، بزرگتر است.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>