پمپئو از جولان: “این بخشی از اسرائیل و قسمت مرکزی اسرائیل است”

دسته‌بندی نشده | No commentsوی گفت: “رئیس جمهور ترامپ به تازگی به واقعیت اساسی اعتراف کرده است.” “تصور کنید اسد در کنترل این مکان ، خطر ، آسیب به غرب و اسرائیل است.”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>