[ad_1]

پاپ پیش از دادن پیام امید به آینده گفت: “صدها میلیون کودک در فرصت های رشد اجتماعی و شناختی رها می شوند.”

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر