[ad_1]

در طی مراسمی که توسط کوید در St. پیتر ، پاپ ، مردم را به کمک فقرا و مستمندان فراخواند ، همانطور که داستان عیسی مسیح آن را آموزش داده است.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر