“هر تبعیدی فرزند خداست”: پاپ فرانسیس در مراسم مذهبی شب کریسمس عشق را به همه موعظه می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsدر طی مراسمی که توسط کوید در St. پیتر ، پاپ ، مردم را به کمک فقرا و مستمندان فراخواند ، همانطور که داستان عیسی مسیح آن را آموزش داده است.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>