مگان مارکل در مورد از دست دادن بارداری خود را باز می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsمگان مارکل در مقاله ای احساسی ، خسارتی را که او و پرنس هری در ماه ژوئیه متحمل شدند توصیف کرد و دیگران را ترغیب کرد تا همدلی را برای غم و انزوا نشان دهند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>