مگان مارکل در مورد از دست دادن بارداری خود را باز می کندمگان مارکل در مقاله ای احساسی ، خسارتی را که او و پرنس هری در ماه ژوئیه متحمل شدند توصیف کرد و دیگران را ترغیب کرد تا همدلی را برای غم و انزوا نشان دهند.


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
هر آنچه لازم است درباره شیر فشارشکن بدانید

دیدگاهتان را بنویسید