مارکوس راشفورد ، ستاره فوتبال انگلیس ، دولت انگلیس را ترغیب می کند تا برنامه تغذیه ای برای کودکان نیازمند را گسترش دهد


مارکوس راشفورد ، ستاره فوتبال انگلیس ، با موفقیت پارلمان را متقاعد کرد که برنامه کوپن غذایی را که به تغذیه بیش از یک میلیون کودک فقیر کمک می کند ، گسترش دهد. کار او از زمانی آغاز شد که انگلیس وارد اولین محاصره Covid-19 شد و مدارس را تعطیل کرد. راشفورد برای ترغیب دولت به ادامه ارائه ناهار رایگان به مدرسه به کودکان نیازمند ، یک کارزاری آنلاین را آغاز کرد که سرانجام گوش نخست وزیر بوریس جانسون را گرفت.


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
دفتر حقوق ملل متحد می گوید که ممنوعیت مطبوعاتی مالی نشان دهنده عدم تحمل منطقه ای در حال رشد است

دیدگاهتان را بنویسید