مارکوس راشفورد ، ستاره فوتبال انگلیس ، دولت انگلیس را ترغیب می کند تا برنامه تغذیه ای برای کودکان نیازمند را گسترش دهد

دسته‌بندی نشده | No comments


مارکوس راشفورد ، ستاره فوتبال انگلیس ، با موفقیت پارلمان را متقاعد کرد که برنامه کوپن غذایی را که به تغذیه بیش از یک میلیون کودک فقیر کمک می کند ، گسترش دهد. کار او از زمانی آغاز شد که انگلیس وارد اولین محاصره Covid-19 شد و مدارس را تعطیل کرد. راشفورد برای ترغیب دولت به ادامه ارائه ناهار رایگان به مدرسه به کودکان نیازمند ، یک کارزاری آنلاین را آغاز کرد که سرانجام گوش نخست وزیر بوریس جانسون را گرفت.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>