طوفان یوتا به نیکاراگوئه برخورد کرد و به یک فصل رکورددار افزود

دسته‌بندی نشده | No commentsامسال 30 نام طوفان بی سابقه بوده است که آخرین طوفان یوتا است. صبح امروز طوفان مهلک با وزش باد 155 مایل در ساعت به نیکاراگوئه برخورد کرد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>