ضبط کننده اطلاعات پرواز از سایت سقوط در اندونزی بازیابی شده است

دسته‌بندی نشده | No commentsمارشال نظامی هادی تیاهیانتو گفت که انتظار دارد در پرواز SJ182 جعبه سیاه دوم را پیدا کند – دیکتافون در کابین خلبان.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>