[ad_1]

طی مانور موشکهای بالستیک قاره پیما از خشکی و دریا شلیک شد. بمب افکن های استراتژیک همچنین موشک های کروز را به اهداف آزمایشی پرتاب می کنند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر