روسیه در تمرین های نظامی نیروهای هسته ای را آزمایش می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsطی مانور موشکهای بالستیک قاره پیما از خشکی و دریا شلیک شد. بمب افکن های استراتژیک همچنین موشک های کروز را به اهداف آزمایشی پرتاب می کنند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>