رهبران WHO در مورد واکسن های Covid آینده هشدار می دهند و منجر به این می شوند که همه گیری تمام شده است

دسته‌بندی نشده | No comments


رهبران سازمان بهداشت جهانی با شروع شیوع واکسن های Covid-19 در سراسر جهان ، هشدارهایی را در مورد خودآگاهی ارائه دادند. مدیرکل تدروس آدانوم گبریزوس ضمن استقبال از تحولات مثبت در واکسن ها ، همچنین گفت که این بیماری همه گیر “یک راه طولانی در پیش دارد”.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>