رهبران G20 در جهان پس از ویروس کرونا با بیش از 12 میلیون مورد ایالات متحده بحث می کنندرهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان به بحث در مورد چگونگی توزیع واکسن ، دارو و آزمایش در سراسر جهان ادامه دادند تا کشورهای فقیرتر از این کشور خارج نشوند زیرا کشورها به دنبال راه هایی برای مدیریت بهبودی از ویروس کرونا هستند.

نشست ویدئو کنفرانس مجازی دو روزه درباره بیماری همه گیر از روز شنبه و به ریاست عربستان سعودی آغاز شد که تا پایان ماه نوامبر ریاست دوره ای ریاست G20 را بر عهده دارد.

طبق اخبار NBC ، ایالات متحده روز شنبه از 12 میلیون پرونده Covid-19 فراتر رفته است. تعداد کل مرگ ها 255،567 نفر است.

آخرین داده ها و پوشش Covid-19:


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
Your Weakest Hyperlink: Use It To Makeup Factory China

دیدگاهتان را بنویسید