[ad_1]

دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به افرادی که از پیروی از دستورالعمل های WHO خودداری کردند ، گفت: “وقتی کشورها به مسیر خود می روند ، ویروس به هر جهتی می رود.” “در بعضی شرایط ، رد واقعیت ها و ناآگاهی از دستورالعمل ها وجود داشت.”

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر