رئیس سازمان ملل “رد واقعیت ها” را در پاسخ به ویروس کرونا ویران کرد

دسته‌بندی نشده | No commentsدبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به افرادی که از پیروی از دستورالعمل های WHO خودداری کردند ، گفت: “وقتی کشورها به مسیر خود می روند ، ویروس به هر جهتی می رود.” “در بعضی شرایط ، رد واقعیت ها و ناآگاهی از دستورالعمل ها وجود داشت.”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>