دو قطبی شدن سیاست آمریکا بر قانونگذاران سراسر جهان تأثیر می گذارد

دسته‌بندی نشده | No commentsسیروس سیمونز از NBC News در لندن از واکنش بین المللی به رقابت برای کاخ سفید گزارش می دهد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>