[ad_1]

مقامات بهداشتی اسپانیا در حال آزمایش همه افراد در شهر کوچک Cuevas Del Becerro برای ویروس کرونا پس از غربالگری تصادفی در آنجا مبنی بر آلودگی بیش از 70٪ افراد هستند. شهردار این شهر و چندین افسر پلیس از جمله کسانی هستند که نتایج مثبتی داده اند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir