در جشن سنتی سال نو رومی غواصان با رودخانه یخی یخ جرات می کنند

دسته‌بندی نشده | No commentsرویداد پل کاور به سال 1946 برمی گردد ، زمانی که یک ناجی غریق بیکار در جستجوی شغل بدلکاری بود. معمولاً جمعیت زیادی را به خود جلب می کند ، اما به دلیل محدودیت ویروس کرونا کاهش می یابد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>