خیابان کنجد برای کمک به تسکین آسیب های کودکان پناهنده ، ماپت های روهینگیا را معرفی می کند

دسته‌بندی نشده | No comments


در داخل بزرگترین کمپ پناهجویان جهان ، خانواده های روهینگیا از جادوی ماپت ها و خیابان کنجد آگاهی می یابند. سینتیا مک فادن از NBC News این پروژه آموزشی ابتکاری کارگاه کنجد و تأثیری را که امیدوار است داشته باشد بررسی می کند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>