[ad_1]

در داخل بزرگترین کمپ پناهجویان جهان ، خانواده های روهینگیا از جادوی ماپت ها و خیابان کنجد آگاهی می یابند. سینتیا مک فادن از NBC News این پروژه آموزشی ابتکاری کارگاه کنجد و تأثیری را که امیدوار است داشته باشد بررسی می کند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر