جایزه صلح نوبل به برنامه جهانی غذا اعطا شد

دسته‌بندی نشده | No commentsمدیر عامل شرکت دیوید بیسلی این جایزه را از طرف سازمان خود در مراسم دفاع Covid در مقر WFP در رم پذیرفت.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>