تماشا: یک سوراخ غول پیکر ماشین ها ، درختان را در ناپل ایتالیا فرو می برد

دسته‌بندی نشده | No commentsآتش نشانان پس از پیدا شدن حفره ای عظیم در یک پارکینگ در ناپل ایتالیا ، خسارت را بررسی کردند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>