تماشا کنید: آتشفشان استرومبولی ایتالیا با “شدت زیاد” فوران می کنداین رویداد چهار دقیقه به طول انجامید ، و در نتیجه انفجار جریان های گدازه ای از 620 فوت به سمت جنوب مرکزی آتشفشان استرومبولی ، یکی از فعال ترین ها روی سیاره ، جاری شدند.


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
معترضین در پاریس در تظاهرات علیه بی رحمی پلیس با پلیس فرانسه درگیر می شوند

دیدگاهتان را بنویسید