[ad_1]

این رویداد چهار دقیقه به طول انجامید ، و در نتیجه انفجار جریان های گدازه ای از 620 فوت به سمت جنوب مرکزی آتشفشان استرومبولی ، یکی از فعال ترین ها روی سیاره ، جاری شدند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر