[ad_1]

وی با بیان اینکه از دیدن “حاکمیت دموکراسی” خوشحال است ، اظهار داشت: “من بدون تشویق تشویق مردم به رفتارهای ننگین را مانند کاپیتول محکوم می کنم.”

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر