به عنوان اقدام ایمنی برای ویروس کرونا ، میلیون ها راسو در دانمارک کشته می شوند

دسته‌بندی نشده | No commentsمقامات دانمارکی قصد دارند حدود 15 میلیون حیوان را پس از شناسایی جهش ویروس کرونا که ممکن است در تعدادی از مزارع پرورش گوشت راسو به انسان سرایت کند ، بکشند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>