به روزرسانی های Coronavirus 6 ژانویه: NFL تیم ها را به ارائه امکاناتی مانند سایت های واکسیناسیون تشویق می کند

دسته‌بندی نشده | No comments
آریزونا ، کالیفرنیا و رود آیلند بیشترین سرانه در موارد جدید Covid-19 را دارند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>