[ad_1]

ده سال پس از شروع بهار عربی ، مت بردلی خبرنگار NBC News در حال دیدار از منطقه است تا ببیند چه تغییراتی از یک دهه انقلاب گذشته است.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر