بر اساس تحقیقات جدید ، اطلاعات روسیه در پشت مسمومیت ناوالنی قرار دارد

دسته‌بندی نشده | No commentsتحقیقات جدید سایت خبری بلینگکت نشان داده است که واحد ویژه سلاح های شیمیایی سرویس اطلاعاتی روسیه در پشت حمله عامل عصبی علیه انتقاد پوتین از الکسی ناوالنی قرار دارد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>