برف سیچوان نشان دهنده یک بازی پانداهای غول پیکر است

دسته‌بندی نشده | No commentsشنیده می شود که تماشاگران در حال لذت بردن از بازیهای دو پاندای غول پیکر هستند که در یک پایگاه تولید مثل در Yaan ، چین در برف می جنگند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>