با وضعیت اضطراری جدید به دلیل Covid-19 ، ساکنان توکیو در حال بررسی بازی های المپیک هستند

دسته‌بندی نشده | No commentsبا ورود توکیو به وضعیت اضطراری دوم از طریق ویروس کرونا ، برخی از ساکنان فکر کردند که بازی های المپیک تابستانی می تواند به خطر بیفتد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>