با ورود دولت جدید یمن انفجارها در فرودگاه عدن رخ داد

دسته‌بندی نشده | No commentsدر حمله ای که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری شد ، انفجارها و عکسها جلوی دوربین گرفته شد. اعضای کابینه تازه تاسیس در هواپیمایی که تازه از عربستان سعودی وارد شده بود آسیب ندیدند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>