ایتالیا بزرگترین درخت کریسمس جهان را روشن می کند

دسته‌بندی نشده | No commentsشهر گوبیو در ایتالیا بزرگترین درخت کریسمس جهان را در فصل تعطیلات آغاز کرد. این درخت در واقع رئوس مطالبی است که روی تپه ای با بیش از 700 چراغ روشن شده است.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>