انگلیس به جرم قتل 39 مهاجر ویتنامی مقصر شناخته شد

دسته‌بندی نشده | No commentsلندن – دو مرد در قتل 39 زن ، زن و کودک ویتنامی پس از اینکه در سال گذشته در پشت یک کامیون یخچال دار مرده یافتند ، مقصر شناخته شدند.

این مرگ انگلیس و ویتنام و کانون توجه تجارت غیرقانونی جهانی را که باعث تهییج فقرا از آسیا ، آفریقا و خاورمیانه به سفرهای خطرناک به غرب شد ، شوکه کرد.

ایمون هریسون ، راننده کامیون 24 ساله از ایرلند شمالی ، در 39 مورد آدم کشی و یک فقره توطئه برای کمک به مهاجرت غیرقانونی مقصر شناخته شد.

جورج نیکا ، 43 ساله ، از اسکس در جنوب شرقی انگلیس ، به همین اتهام مجرم شناخته شد. دو نفر دیگر قبلاً به جرم دست داشتن در این مرگ گناهكار بودند.

بیشتر کشته شدگان بین 44 تا 15 سال از استانهای Nge An و Ha Tin در شمال مرکزی ویتنام هستند ، جایی که چشم انداز شغلی نامناسب ، فاجعه های زیست محیطی و وعده پاداش مالی به خارج از کشور مهاجرت سوخت است.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>