انگلیس اولین واکسن Pfizer Covid-19 را ظرف چند ساعت انجام می دهد

دسته‌بندی نشده | No commentsحدود 800000 دوز تا صبح سه شنبه آماده تزریق خواهد بود. کارگران پزشکی خط اول ، افراد بالای 80 سال و ساکنان خانه های بازنشستگی واجد شرایط مرحله اول هستند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>