[ad_1]

کمیته حمایت از روزنامه نگاران جایزه آزادی مطبوعات گوئن یفیل در سال 2020 را به وکیل آمل کلونی به دلیل “موفقیت برجسته و ماندگار در راه آزادی مطبوعات” اعطا کرد. کلونی برای گیرنده 2018 ماریا رزا گفت که چرا از روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع می کند.

[ad_2]

منبع: meditation-news.ir

ایندکسر