امل کلونی جایزه آزادی مطبوعات CPJ گوئن یفیل 2020 را دریافت می کند.


کمیته حمایت از روزنامه نگاران جایزه آزادی مطبوعات گوئن یفیل در سال 2020 را به وکیل آمل کلونی به دلیل “موفقیت برجسته و ماندگار در راه آزادی مطبوعات” اعطا کرد. کلونی برای گیرنده 2018 ماریا رزا گفت که چرا از روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع می کند.


منبع: meditation-news.ir

حتما بخوانید:
ناآرامی های كاپیتول خواستار آرامش دولت های خارجی شده است

دیدگاهتان را بنویسید