امل کلونی جایزه آزادی مطبوعات CPJ گوئن یفیل 2020 را دریافت می کند.

دسته‌بندی نشده | No comments


کمیته حمایت از روزنامه نگاران جایزه آزادی مطبوعات گوئن یفیل در سال 2020 را به وکیل آمل کلونی به دلیل “موفقیت برجسته و ماندگار در راه آزادی مطبوعات” اعطا کرد. کلونی برای گیرنده 2018 ماریا رزا گفت که چرا از روزنامه نگاران در سراسر جهان دفاع می کند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>