“اقدام غیرقانونی”: معترضان سفر پمپئو به کرانه باختری را محکوم می کنند

دسته‌بندی نشده | No commentsمونیف تریش ، مقام محلی ، گفت: “او در تلاش است تا فعالیت های استقرار در کرانه باختری را خلاف تمام قوانین و قطعنامه های تصویب شده توسط سازمان ملل متحد ، مشروعیت بخشد.”


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>