اروپا هنگام تصمیم گیری در مورد کاهش سرعت همه گیری ، مدارس را به جای بارها انتخاب می کند. م effectiveثر بود؟

دسته‌بندی نشده | No commentsبه دنبال تعطیلی مدارس در ابتدای همه گیری ، بسیاری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که کلاسهای درس را در پاییز باز نگه دارند و اولویت را به تعطیلی بارها ، رستوران ها و هتل ها دادند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>