اروپا امیدوار است که محاصره های اولیه مانع پرش کریسمس Covid شود

دسته‌بندی نشده | No commentsبیشتر اروپا سه هفته پیش به این امید بسته شدند که محاصره های اولیه تعطیلات ایمن را تضمین می کند. انگلیس ، اسپانیا ، آلمان و فرانسه در حدود کریسمس محدودیت های خود را کاهش می دهند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>