اردوغان به تحریم های اخیر آمریکا علیه ترکیه پاسخ می دهد: “ما انتظار حمایت داریم ، نه تحریم”.

دسته‌بندی نشده | No commentsبه دنبال تحریم های اخیر آمریکا علیه ترکیه ، رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهور ترکیه گفته است که این کشور اجازه نخواهد داد “کسی حقوق ما را بگیرد”.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>