آلودگی هوا علت مرگ دختری از انگلستان ذکر شده است

دسته‌بندی نشده | No commentsدر یک گزارش تاریخی ، یک پزشک قانونی لندن حکم داد که آلودگی هوا عاملی در حمله مهلک آسم است که باعث کشته شدن الا کیسی-دبرا 9 ساله شد.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>