آزمایش واکسن Covid در کودکان خردسال در چین در حال انجام است

دسته‌بندی نشده | No commentsحداقل دو شرکت در چین تأیید کرده اند که در حال آزمایش واکسن در کودکان 3 ساله هستند.


منبع: meditation-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>